Login

Zveřejněno v Beskydy

Vodopády Satiny

čtvrtek, 08 březen 2012 10:43 Napsal(a) 

 Řeka Satina rodící se pod Lysou horou vytváří na své pouti mnohé peřeje a vodopády, za kterými jsme se vydali. Svoji pouť začneme na parkovišti Satina bus. Vydáváme se od rozcestníku po žluté značce asi tak 1km směrem k místu nazvanému - U korýtka. Žlutá značka pokračuje dál na Lukšinec, kde se připojuje k červené vedoucí na Lysou horu.

Bohužel k vodopádům nevede žádná značka a nebýt informační tabule s popisem, tak bychom ani nevěděli, že tam jsou… Takže u sloupu se státním znakem a nápisem „přírodní památka“ vstupujeme do lesa a po příkrém svahu sestupujeme na skalní plošinu nad vodopádem a pak ke korytu Satiny. Bohužel kolem řeky nevede žádná stezka a tak se neda projít kolem. Je to škoda protože Satina v tomto úseku vytváří mnohé vodopády (i když jen do 3m) a peřeje. Mírně zklamaný odcházíme.

Pokračujeme po žluté (výstup je středně náročný) k hospodě u Velíčků, kde si dáváme čepovanou kofolu a jdeme dál. Nechceme pokračovat ve výstupu na Lysou a tak pod Lukšincem opouštíme žlutou značku a po silnici sestupujeme kolem jízdárny a hotelu P. Bezruče zpět do výchozího bodu. Délka trasy je cca 6,5km.

Unikátní skalní koryto, jež je považováno za nejdelší (cca 1 km) a nejtypičtějčí pro moravskou část Karpat. Nacházejí se zde četné vodopády (s výškou do 3 metrů), peřeje, kaskády a zajímavé skalní útvary zvané obří hrnce. Po obou stranách údolí Satiny, které je místy hluboké až 15 metrů, vedou zpevněné cesty. Samotná soutěska s vodopády je ovšem obtížně přístupná. Vodopády Satiny přímo navazují na přírodní rezervaci Malenovický kotel v masivu Lysé hory. Přírodní památka.

Další informace:

datum vyhlášení památky – 30. listopadu 2006

rozloha území – 8,76 ha

nadmořská výška – 495 až 580 m n. m.

přístupnost – kolem památky vede zeleně značená turistická stezka, samotná soutěska s vodopády je ale obtížně přístupná (Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy do budoucna počítá s vybudováním přístupových lávek a chodníčků)

doprava – nejbližší autobusová zastávka Malenovice-hotel Petr Bezruč (cca 0,6 km po zelené turistické stezce), nejbližší vlaková zastávka Frýdlant nad Ostravicí-žst. (cca 6 km po značených turistických stezkách)

parkování – prostorné parkoviště u hotelu Rajská bouda, poblíž autobusové zastávky Malenovice-parkoviště (dříve Satina-bus)

turistické informace – Informační centrum Frýdlant nad Ostravicí

Spadlé kmeny a vodopády
Pro území přírodní památky Vodopády Satiny je typická interakce spadlých kmenů odumřelých stromů s říčním korytem. Navršené kmeny v říčce Satině dávají vzniknout až 1,5 m vysokým vodopádům a vytvářejí tak působivé vodní scenérie. Tento jev je obvyklý pouze u zcela přirozených úseků říčních koryt s úplnou absencí lidských zásahů.

Geologie
Geologický podklad přírodní památky Vodopády Satiny budují flyšové horniny - pravidelně se střídající vrstvy pískovců s méně odolnými vrstvami jílovců. V dolní části toku převažují šedé až černé jílovce, v horním úseku pak převládají pískovce v podobě rozvolněných lavicovitých bloků.

Obří hrnce
V území přírodní památky Vodopády Satiny se v říčním korytě nacházejí zvláštní útvary nazývané jako obří hrnce. Jedná se o mísovité skalní prohlubně vymleté vířivým pohybem unášeného materiálu říčkou Satinou v méně odolných částech jílovců. Ke vzniku vodních turbulencí a různě velkých vírů v Satině dochází díky jejímu značnému sklonu. Celý proces vzniku obřích hrnců se odborně nazývá jako evorzně erozní činnost.

Vegetace a květena
Podél skalnatého koryta říčky Satina se díky špatně přístupnému terénu dochovaly lesní porosty s poměrně přirozenou dřevinnou skladbou. Nejhojněji jsou zastoupeny jedlové bučiny a druhově bohaté suťové lesy. Ve stromovém patře převládá buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba) a smrk ztepilý (Picea abies), který se zde v minulosti vyskytoval pouze ojediněle. V bezprostřední blízkosti toku a na skalnatých místech hojně rostou původní lesní keře jako rybíz alpský (Ribes alpinum), srstka angrešt (Ribes uva-crispa), zimolez černý (Lonicera nigra) a růže převislá (Rosa pendulina). Z dalších rostlinných druhů je nápadná především udatna lesní (Aruncus vulgaris), zákonem chráněná měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a ohrožená kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa).

Naposledy změněno čtvrtek, 26 únor 2015 09:22
Číst 1772 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Označeno v
Více z této kategorie: « Prašivá

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.

Populární